/ 1 نظر / 33 بازدید
3پید

تو زندگی با ارزش ترین چیز برای آدم ها دلشونه اگه کسی بهت سپردش یعنی ارزش تو براش بیشتر از دلشه ! پس حالا که این قدر برات ارزش قائله تو هم براش امانت دار خوبی باش ! [گل]